Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Zprávy ze školy
 • 10. 6. v 15,00 hodin se koná schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí do MŠ v budově mateřské školky.

 • 17.6. v 16,00 hodin se koná schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v učebně v přízemí základní školy.

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/21
 • MASARYKOVA ZŠ A MŠ SEMČICE OZNAMUJE, ŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 JE UKONČEN PRONÁJEM TĚLOCVIČNY.
  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
 • SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK ZRUŠEN! Vzhledem k tomu, že od nového roku nám nikdo víčka nevykupuje, jsme nuceni jejich sběr zastavit. Děkujeme všem, kteří sbírali. Dále pokračuje sběr hliníkových plechovek od nápojů, drobného elektra, prázdných náplní do tiskáren a baterií. • Realizovali jsme projekt podpořený z OPVK - Výzva 56


 • Byli jsme příjemci dotace v programu Erasmus+


 • Ve škole sbíráme použité cartridge a tonery pro jejich recyklaci.

 • Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) pro integrované žáky ke stažení zde.

 • Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní = školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více na www.recyklohrani.cz

 • Provoz školní družiny do 16 hodin

 • Jsme příjemci dotace v projektu EU Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Podporujeme Fond Sidus a nadaci Život dětem


 • Sbíráme starý papír – z výtěžku financujeme nákup nových her a hraček pro školní družinu

 • Naše škola vyučuje stále KLASICKÉ PSACÍ ŠKOLNÍ PÍSMO

 • Termíny prázdnin, zápisů do ZŠ a MŠ a dalších školních akcí jsou rozepsány v rubrice PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU

 • Děti mohou ve škole navštěvovat řadu zájmových kroužků – rubrika KROUŽKY a nápravu řeči – rubrika LOGOPEDIE

 • Kapacita MŠ je k 1. 9. 2019 zcela naplněna.