Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Zprávy ze školy


 • Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice oznamuje, že na pondělí 30. 4. 2018 a na pondělí 7. 5. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno v základní škole z organizačních a provozních důvodů.


 • Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice oznamuje, že zápis dětí do MŠ Semčice pro školní rok 2018/19 proběhne ve středu dne 9. 5. 2018 od 10,00 hod. do 15,30 hodin ve třídě v budově MŠ.
  Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena v MŠ a na webu školy.
  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 najdete zde.
 • Realizovali jsme projekt podpořený z OPVK - Výzva 56


 • Byli jsme příjemci dotace v programu Erasmus+


 • Ve škole sbíráme použité cartridge a tonery pro jejich recyklaci.

 • Sbíráme víčka od PET lahví pro charitativní akce.

 • Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) pro integrované žáky ke stažení zde.

 • Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní = školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více na www.recyklohrani.cz

 • Provoz školní družiny do 16 hodin

 • Jsme příjemci dotace v projektu EU Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Podporujeme Fond Sidus a nadaci Život dětem


 • Sbíráme starý papír – z výtěžku financujeme nákup nových her a hraček pro školní družinu

 • Naše škola vyučuje stále KLASICKÉ PSACÍ ŠKOLNÍ PÍSMO

 • Termíny prázdnin, zápisů do ZŠ a MŠ a dalších školních akcí jsou rozepsány v rubrice PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU

 • Děti mohou ve škole navštěvovat řadu zájmových kroužků – rubrika KROUŽKY a nápravu řeči – rubrika LOGOPEDIE

 • Kapacita MŠ je k 1. 9. 2017 zcela naplněna.