Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Zprávy ze školy
 • Informace o předávání vysvědčení a rozloučení se školním rokem 2019/2020
  Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. od 7,30 hod. ve třídách bez omezení počtu.
  Žáci, kteří doposud nechodili do školy, se mohou také zúčastnit, jen je nutné dodat Čestné prohlášení. Nesmí přijít žáci s příznaky virového onemocnění.
  Po předání vysvědčení proběhne před školou rozloučení s deváťáky a školním rokem.
  Rodiče, kteří nechtějí nebo nemohou dítě do školy pustit, si mohou vysvědčení vyzvednout osobně ve škole v dopoledních hodinách prvních 14 dní prázdnin nebo po dohodě telefonické či e-mailové.

  Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy


 • MASARYKOVA ZŠ A MŠ SEMČICE OZNAMUJE, ŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 JE UKONČEN PRONÁJEM TĚLOCVIČNY.
  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
 • SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK ZRUŠEN! Vzhledem k tomu, že od nového roku nám nikdo víčka nevykupuje, jsme nuceni jejich sběr zastavit. Děkujeme všem, kteří sbírali. Dále pokračuje sběr hliníkových plechovek od nápojů, drobného elektra, prázdných náplní do tiskáren a baterií. • Realizovali jsme projekt podpořený z OPVK - Výzva 56


 • Byli jsme příjemci dotace v programu Erasmus+


 • Ve škole sbíráme použité cartridge a tonery pro jejich recyklaci.

 • Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) pro integrované žáky ke stažení zde.

 • Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní = školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více na www.recyklohrani.cz

 • Provoz školní družiny do 16 hodin

 • Jsme příjemci dotace v projektu EU Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Podporujeme Fond Sidus a nadaci Život dětem


 • Sbíráme starý papír – z výtěžku financujeme nákup nových her a hraček pro školní družinu

 • Naše škola vyučuje stále KLASICKÉ PSACÍ ŠKOLNÍ PÍSMO

 • Termíny prázdnin, zápisů do ZŠ a MŠ a dalších školních akcí jsou rozepsány v rubrice PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU

 • Děti mohou ve škole navštěvovat řadu zájmových kroužků – rubrika KROUŽKY a nápravu řeči – rubrika LOGOPEDIE

 • Kapacita MŠ je k 1. 9. 2019 zcela naplněna.