Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Kroužek výpočetní techniky Doučování a kluby probíhají formou distanční.