Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Bez názvu 1 Mgr. Eva Komárková
telefon: 736 438 097
  • logopedická poradna – náprava řeči
  • vedoucí: Mgr. Eva Komárková
  • poplatek: čtvrtletně 360 Kč
  • frekvence návštěv – individuální konzultace
  • nutnost návštěvy rodičů s dítětem
  • zahájení - říjen