Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Kroužek výpočetní techniky
Kroužky – informace

Pokud máte zájem o kroužek, kontaktujte vedoucího kroužku – ten vám dá přihlášku, kterou musí podepsat rodiče, kroužky se platí čtvrtletně (v září na období říjen – prosinec, v prosinci na období leden – březen a v březnu na období duben – červen). Případné odhlášení z kroužku musí být také písemné a jen v pololetí.